சூட்டை தணிக்கும் இளநீர்

0
இளநீர் என்ற வார்த்தை யாருக்குத்தான் பிடிக்காது? எவ்வளவு இதம், என்னவொரு குளுமை. கோடை காலம் வந்துவிட்டது. தகிக்கும் வெயிலில் ஏற்படும் தாகத்தைத் தணிக்க, இளநீருக்கு மிஞ்சியது எதுவுமில்லை. பழரசங்கள் தொண்டைக்கு இதமாக இருந்தாலும்,...